About star estate

new projects in okhla delhi

RERA Approved
Godrej Prima

Godrej Prima

by Godrej Properties

Residences

Okhla, Delhi

3.52 Cr. onwards*